Aanbod:

 

In een groep( max 5 deelnemers) zullen activiteiten aangeboden worden. Om een individueel doel te bereiken werken we volgens een routeplan en maken wij gebruik van een breed scala aan muzikale mogelijkheden.

Doordat Spoor-10 gevestigd is in het gebouw van the Rock Station in Reuver, kunnen we gebruik maken van de faciliteiten aldaar, die zowel bestaan uit ruimtes, instrumenten, studio, oefenruimtes als een evenementenzaal met horecagelegenheid.

 

 

 

Individueel:

Een individuele muziekles duurt een half uur. In dit half uur wordt muziek als middel gebruikt om een individueel doel te bereiken.

Dit doel kan bijvoorbeeld zijn: 

* een bepaald instrument leren bespelen

* bewegen

* gevoelens uiten / emotie

* muziek beleven

* contact maken

Daarnaast proberen we de omschreven vaardigheden te ontwikkelen.

Dit allemaal laagdrempelig, op maat, in het tempo van de deelnemer!

 

Groep (max  5 deelnemers): 

 

Een deelnemer kan er ook voor kiezen een dag of een dagdeel te komen, met een minimum van 3 uur. De tijdsduur wordt in overleg afgesproken.

In groepsverband wordt:

 

*Middels muziek invulling gegeven aan een zinvolle dagbesteding.              Bijvoorbeeld samen muziek maken, luisteren, vertellen, beleven, gebruik   maken van Multi media, instrumenten en ruimtes onderhouden. Binnen dit   groepsverband wordt altijd gekeken naar individuele wensen en kansen.

 

*Middels muziek en bijkomende taken proberen deelnemers van jong tot oud te stimuleren / activeren om weer deel te kunnen nemen binnen de samenleving of in het arbeidsproces.

 

*Middels een routeplan, activeren, motiveren, ontdekken, groeien, bloeien en onderhouden en stimuleren van mogelijkheden.

 

Op aanvraag komen we ook op locatie.

Bijvoorbeeld:

Muziekbeleving voor LVG of EMB deelnemers.

Werken met muziekthema's op locatie. (b.v. liedjes uit de oude doos)

Muzieklessen in Speciaal onderwijs.

Muziektherapie voor verpleeg-verzorgingswoningen