Wie zijn we?

 

Tamara (rechts) werkt als Ortho-pedagogisch muziekbeoefenaar.

 

Karin (links) is een ervaren Z-verpleegkundige en agogisch werker.

 

 

 

Tamara Berg,

 

Als jongste telg van een muzikale familie, heeft Tamara muziek met de paplepel ingegoten gekregen.

Al op 4 jarige leeftijd zette ze haar eerste stappen in de muziek en speelde ze op een klein orgel al klassieke muziekstukjes. Na verschillende optredens te hebben gedaan met haar broer en zussen heeft de muziek haar zo gepakt, dat ook zij pianoles is gaan volgen bij de muziekschool.

Tijdens de middelbare schooltijd, kwam ze er achter dat haar interesse ook uitging naar het werken met / zorgen voor andere mensen.

Na 1 jaar HBO-jeugdwelzijnswerk te hebben gevolgd, deed zich de mogelijkheid voor, om over te stappen naar een nieuwe 6-jarige opleiding die bestond uit een combinatie studie van Conservatorium met HBO-jeugdwelzijnswerk, de studie O.M.B. ( Ortho-pedagogisch Muziek Beoefenaar)

Tijdens en na het afronden van deze studie, heeft ze veel verschillende muziekinstrumenten leren bespelen, en veel ervaring opgedaan in het werken met zowel verstandelijk als lichamelijk gehandicapte kinderen en volwassenen als Ortho-pedadgogisch Muziek Beoefenaar,  muziektherapeut of docente popmuziek in het Speciaal Onderwijs.

Daarnaast werkt ze al lange tijd als muziekdocente zang, piano en keyboard, waarvan de laatste 5 jaar bij The Rock Station in Reuver.

Naast het geven van muzieklessen speelde Tamara in bands en zingt ze in een duo die muziek verzorgd bij speciale gelegenheden.

Hoogtepunten in haar werk tot nu toe, zijn toch wel de optredens geweest van een popbandje bestaande uit verstandelijk gehandicapten, door heel Nederland. Er was zelfs een optreden bij Fun pop en bij een tv show van Henny Huisman.

Als Ortho-pedagogisch Muziek Beoefenaar, ziet Tamara muziek als een krachtig middel. Door dit planmatig in te zetten, kunnen verschillende doelen bereikt worden. Kijkend naar de mogelijkheden, vraagstellingen en behoeften van de deelnemers, gebruikt ze muziek om een beroep te doen op zowel cognitieve, sociale, emotionele, motorische en affectieve vermogens.

Voorop staat natuurlijk het plezier beleven aan het actief of passief bezig zijn met muziek!

 

 

Karin van Kessel,

 

Al op jonge leeftijd wist Karin wat ze beroepsmatig wilde gaan doen...… iets met zorg / zorgen voor.

Tijdens haar opleiding MDGO-Agogisch werk heeft ze werkervaring opgedaan binnen het Speciaal Onderwijs, op verschillende ZMLK scholen. Al snel werd haar duidelijk wat dat "iets met zorg" inhield. 

Ze wilde iets kunnen betekenen voor mensen met een beperking en / of afstand tot de arbeidsmarkt.

Nadat ze deze opleiding afgerond had, is ze de opleiding tot in-service Z-verpleegkundige gaan volgen, binnen Huize St. Joseph te Heel ( Daelzicht ). Daar is ze 26 jaar werkzaam geweest binnen de woongroep en dagbesteding.Ze oefent haar beroep met veel liefde, passie en empathie uit.

Tijdens haar werk werd steeds meer duidelijk, hoe belangrijk het is voor mensen met een hulp / ondersteuningsvraag, een plek te hebben binnen onze samenleving, waarin zij kunnen groeien, bloeien en vasthouden.

Hierbij kan muziek een middel zijn. Dit heeft ze mogen ervaren tijdens de muziektherapieën met deelnemers waar muziek werd ingezet als communicatiemiddel, ontspanning / inspanningsmoment en verdrietverwerking.

Muziek kan het gevoel van eigenwaarde een boost geven.

Maar vooral het plezier- en geluksgevoel wat je door muziek kunt krijgen, heeft ze zelf mogen ervaren als zangeres van een popband.

Tevens heeft Karin ruim een jaar ervaring opgedaan bij het opzetten en uitvoeren van een cross-over project, waarbij ze deelnemers met een hulpvraag aanstuurde en begeleidde in o.a. horeca werkzaamheden.

Haar droom, om een hand uit te reiken naar mensen met een hulp / begeleidingsvraag middels muziek, wordt bij Spoor-10 waargemaakt!

 

Tamara en Karin zijn enthousiast en ondernemend, staan achter hun vak en zijn  overtuigd van hun kwaliteiten die liggen op het gebied van muziek, creativiteit en zorgondersteuning waarbij " de menselijke Maat" de boventoon voert!