Ortho-pedagogisch Muziek Beoefenaar

 

Sommige mensen hebben door lichamelijke, verstandelijke en / of sociaal-emotionele oorzaken, specifieke hulp nodig.

Een Ortho-pedagogisch Muziekbeoefenaar kan middels muziek de ontwikkeling van doelgroepen die specifieke hulp nodig hebben, positief beïnvloeden.

"Ortho" staat voor: de specifieke en aangepaste hulp.

"Pedagogisch" staat voor: het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling.

Dit alles middels Muziek!

Een O.M.B-er houdt zich bezig met muzikale, lichamelijke, sociale en emotionele mogelijk- en onmogelijkheden van een individu en groep. Het gaat niet om genezen, maar om ontwikkeling en ontplooiing.

Het gaat om muziekbeoefening en het plezier beleven daaraan: het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, sociale vaardigheden en creatieve mogelijkheden.

 

Van muziek gaat een werking uit.

Muziek spreekt mensen aan, waardoor het mensen kan beïnvloeden. Muziek is een expressie-en communicatiemiddel en kan een sociale functie hebben. 

Muziek biedt een unieke ingangspoort, waar sommige andere vormen van hulpverlening hun grens bereiken.

 

Het belangrijkste uitgangspunt van O.M.B is: De hulpvraag van de deelnemer!
Muziek wordt zowel als middel en als doel gebruikt.

Een O.M.B -er werkt binnen de grenzen van de doelstellingen en vragen van de cliënt. De basis om te werken met muziek is het plezier beleven aan muziek, zowel actief als passief. Muziek wordt doelgericht gebruikt als hulpmiddel in de omgang, begeleiding en ontwikkeling.

 

Muziekbeoefening heeft vele doelstellingen: o.a.

 

Stimuleren van individuele groei:

Door zelf muziek te maken of er naar te luisteren, worden ervaringen aangeboden die als gevoelens van zelfverwerkelijking kunnen worden beleefd. ( Veiligheid ervaren en nieuwe mogelijkheden tot expressie ontdekken, of positieve belevenissen hebben, die kunnen leiden tot ik-versterking.)

 

Ontwikkelen en stimuleren van sociale vaardigheden:

In het algemeen gebeurt dit groepsgewijs. Je leert waarnemen van jezelf en anderen. (b.v. samenwerken, luisteren naar - wachten op elkaar). Bij ieder individu wordt de eigen manier van expressie ontwikkeld, waardoor interactie kan ontstaan.

 

Ontwikkelen en stimuleren van cognitieve vaardigheden:

Terwijl bij de muzikale activiteiten het leren over muziek en het plezier beleven aan muziek centraal staan, staat bij deze doelstelling alleen het leren door muziek, centraal. Het bezig zijn met muziek, is als het ware de verpakking van het leren. (b.v. verruimen van concentratievermogen, taalontwikkeling, oriëntatie in tijd en ruimte).

 

Ontwikkelen en stimuleren van motorische vaardigheden:

Enerzijds kan men zich concentreren op de doelstellingen die betrekking hebben op het gehele lichaam. ( b.v. ontwikkelen van lichaamsbesef, het leren gebruiken van de zintuigen of stimulatie van bijvoorbeeld oog-hand-coördinatie).

Anderzijds kan men zich concentreren op doelstellingen die gericht zijn op de stimulatie van specifieke lichaamsfuncties. (b.v. ademhaling, spraakontwikkeling of fijne motoriek).

 

Muziek als middel voor maatschappelijke participatie:

b.v. het verzorgen van optredens.

Deelnemen aan (lokale) evenementen.

 

Het in stand houden, zo mogelijk verbeteren van verschillende muzikale handelingsvormen, zoals:

* Zelfstandig muziek maken (b.v. instrument bespelen middels een specifieke      methodiek.

* Bewegen op muziek (b.v. dansgroep)

* Zingen (b.v. solo, in een groep)

* Liedbegeleiding (b.v. klankspelen)

* Muziek maken in groepsverband (b.v. popband, koor)

* Ontspanning (b.v. luisteren naar muziek)

 

Dit alles aansluitend aan het belevingsniveau en de (muziek) interesse van de deelnemer!

 

Door het ontwikkelen van muzikale vaardigheden, ben je zowel sensorisch, motorisch, cognitief als sociaal-emotioneel bezig. Dit brengt iemand tot totaal ervarend leren, binnen zijn mogelijkheden:

  

                              Dat is de kracht van muziek!